Η μελετητική εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε., ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές της δεκαετίας του 2000 με τη μορφή της ανωνύμου, ενσωματώνοντας σταδιακά, τα γραφεία μελετών των σημερινών μετόχων της που προϋπήρχαν από τις αρχές της δεκαετία του 1980. Καλύπτει μελετητικά όλα τα επίπεδα του Χωρικού σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής.
Παράλληλα σε συνεργασία με την ιδίων συμφερόντων μελετητική εταιρεία ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. η οποία εκπονεί μελέτες Έργων Υποδομής και Υποστηρικτικές μελέτες έχει τη δυνατότητα να παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της.
Η εταιρεία στελεχώνεται από διπλωματούχους μηχανικούς, που καλύπτουν το σύνολο του απαιτούμενου επιστημονικού γίγνεσθαι με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικότητες τους για την εξυπηρέτηση του χωρικού σχεδιασμού και της Αρχιτεκτονικής .

Αποτέλεσμα της επιστημονικής της επάρκειας, της οργανωτικής της δομής και της μελετητικής δραστηριότητας των στελεχών της, είναι η διαρκής αύξηση του μελετητικού αντικειμένου και του κύκλου εργασιών της.