Η εταιρεία μελετών είναι εγγεγραμένη στο Μητρώο Γραφέιων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με Α.Μ. 585 και διαθέτει σε ισχύ τα ακόλουθα πτυχία:
Κατηγορία Πτυχίου 01: Χωροταξικές και Ρυθμιστικές μελέτες
(τάξη πτυχίου: Γ', Σύνολο Δυναμικού: 6 μονάδες)
Κατηγορία Πτυχίου 02: Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες
(τάξη πτυχίου: Ε', Σύνολο Δυναμικού: 12 μονάδες)
Κατηγορία Πτυχίου 06: Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων
(τάξη πτυχίου: Γ', Σύνολο Δυναμικού: 3 μονάδες)
Κατηγορία Πτυχίου 07: Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
(τάξη πτυχίου: Δ', Σύνολο Δυναμικού: 9 μονάδες)
Κατηγορία 10. Μελέτες Συγκοινωνιακών Έργων
(τάξη πτυχίου: Γ', Σύνολο Δυναμικού: 3 μονάδες)
Κατηγορία 13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων
(τάξη πτυχίου: Γ', Σύνολο Δυναμικού: 3 μονάδες)
Κατηγορία 16. Μελέτες Τοπογραφίας
(τάξη πτυχίου: Δ', Σύνολο Δυναμικού: 7 μονάδες)
Κατηγορία 27. Περιβαλλοντικές Μελέτες
(τάξη πτυχίου: Β', Σύνολο Δυναμικού: 2 μονάδες)