Πρόεδρος Δ.Σ.
Νικόλαος Μακράκης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 1975

Διευθύνων Σύμβουλος
Ιωάννης Κακανής, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, 1971

Διευθύνων Σύμβουλος, Υπεύθυνος Σχεδιασμού Μελετών
Δημήτριος Δούμας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 1980

Μέτοχοι Δικτυο Α.Ε. :

Σπυρίδων Μπουσκούτας, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 1983

Ευαγγελία Μέρκου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 1993

Χρυσόστομος Μακράκης-Καραχάλιος, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 1999, MScΕ.Μ.Π.

ar-left   ar-right-b