Μέτοχοι Δικτυο Α.Ε. :

Ρενάτα Δούμα, Αρχιτέκτων Μηχανικός - Πολεοδόμος, Α.Π.Θ., 2007, MΑ A.A. school of architecture, London

Δημήτριος Κοντομάρκος, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2000

Βασίλειος Παπακωνσταντίνου, Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2004

Γεώργιος Κακανής, Πολιτικός Μηχανικός, 2001

Σταματία Κακανή, Τοπογράφος Μηχανικός, 2002

Βασίλειος Παπακωνσταντίνου, Πολιτικός Μηχανικός, 2003

ar-left-b   ar-right