Έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα μελέτης Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την ανέγερση του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ.