Ανάθεση μελέτης του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Δωδώνης.