ΧΩΡΙΚΟΣ

. .

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

η ολιστική

θεώρηση

κάθε έργου

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

τεκμημίωση

θεσμική

γνώση και

με επιστημονική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

. .

Κεραμεία Αλλατίνη
Με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που εγκρίθηκε το 2023, ρυθμίζεται το αστικό κενό της περιοχής των κεραμείων Αλλατίνη, με την μετατροπή της περιοχής σε μητροπολιτικό πόλο πολιτισμού. Χωροθετείται το πρώτο ψηλό κτίριο 100 μέτρων στη Θεσσαλονίκη, ενώ δημιουργείται ταυτόχρονα ένα αστικό πάρκο, 60 στρεμμάτων. 

Copyright © 2023 UNIPLUS IT SOLUTIONS & SERVICES – All Rights Reserved