ΧΩΡΙΚΟΣ

. .

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

η ολιστική

θεώρηση

κάθε έργου

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

τεκμημίωση

θεσμική

γνώση και

με επιστημονική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

. .

Οικιστικό  Συγκρότημα Υπαλλήλων ΑΠΘ
Τριάντα οικιστικά συγκροτήματα, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει δώδεκα παραθεριστικές κατοικίες με λειτουργική συγκρότηση σε ακίνητο 120 στρεμμάτων, στη Φούρκα Χαλκιδικής.

Copyright © 2023 UNIPLUS IT SOLUTIONS & SERVICES – All Rights Reserved