ΧΩΡΙΚΟΣ

. .

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

η ολιστική

θεώρηση

κάθε έργου

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

τεκμημίωση

θεσμική

γνώση και

με επιστημονική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

. .

Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης Παλιάς Πόλης Ηρακλείου
Μελέτη πολεοδομικής ανάπλασης με αναθεωρήσεις ρυμοτομικών δεδομένων και χρήση εργαλείων για την αναζωογόνηση του αστικού ιστού της παλιάς πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.

Copyright © 2023 UNIPLUS IT SOLUTIONS & SERVICES – All Rights Reserved