ΧΩΡΙΚΟΣ

. .

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

η ολιστική

θεώρηση

κάθε έργου

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

τεκμημίωση

θεσμική

γνώση και

με επιστημονική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

. .

Πολεοδομική Μελέτη  Νοτιανατολικής Πύλης Θεσσαλονίκης
Πολεοδομική ανάπλαση της περιοχής της Νοτιοανατολικής Πύλης Θεσσαλονίκης στα πλαίσια Διεθνούς Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Διαγωνισμού, που έλαβε το β’ βραβείο.

Copyright © 2023 UNIPLUS IT SOLUTIONS & SERVICES – All Rights Reserved