ΧΩΡΙΚΟΣ

. .

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

η ολιστική

θεώρηση

κάθε έργου

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

τεκμημίωση

θεσμική

γνώση και

με επιστημονική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

. .

Στρατόπεδο Μεγάλου Αλεξάνδρου
Με το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που ολοκληρώθηκε το 2023, για το τμήμα του πρώην Στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου, που παραχωρήθηκε στον δήμο Μενεμένης , ρυθμίζεται η ανάπτυξη ενός υπερτοπικού πόλου κοινόχρηστων χώρων-πρασίνων, μητροπολιτικού επιπέδου, στη βορειοδυτική περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης.

Copyright © 2023 UNIPLUS IT SOLUTIONS & SERVICES – All Rights Reserved