Μπινιά Αυγή

Μπινιά Αυγή

Μηχανικός Χωροταξίας 2022, Συνεργάτης

Σπούδασε Χωροταξία και Πολεοδομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και από το 2023 είναι συνεργάτης της ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.