Πενόπουλος Κωνσταντίνος

Πενόπουλος Κωνσταντίνος

Μηχανικός Χωροταξίας 2021, Συνεργάτης

Σπούδασε Χωροταξία και Πολεοδομία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και έκανε μεταπτυχιακό στο Χωρικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Από το 2022 είναι συνεργάτης της ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.