Δούμας Δημήτρης

Δούμας Δημήτρης

Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος Μηχανικός 1980, Μέτοχος της ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.

Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Παρίσι την δεκαετία του 1970. Εκπροσώπησε, από θέσεις ευθύνης, τις συλλογικότητες των Αρχιτεκτόνων στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μελέτησε, διηύθυνε και συντόνισε μελέτες χωρικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Διευθύνει και συντονίζει τη συνολική μελετητική δραστηριότητα της εταιρείας. Εκπροσωπεί ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος την ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.