Παπακωνσταντίνου Βασίλειος

Παπακωνσταντίνου Βασίλειος

Μηχανικός Χωροταξίας 2004, Μέτοχος της ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.

Σπούδασε Χωροταξία και Πολεοδομία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας τη δεκαετία του 2000. Μετέχει σε συλλογικότητα των Μελετητικών Γραφείων και εκπροσωπεί το ΤΕΕ σε θεσμικά όργανα για τον χωρικό σχεδιασμό. Προΐσταται του τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.