ΧΩΡΙΚΟΣ

. .

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

η ολιστική

θεώρηση

κάθε έργου

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

τεκμημίωση

θεσμική

γνώση και

με επιστημονική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

. .

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Παύλου Μελά
Με την ολοκλήρωση του, επικαιροποιούνται χωρικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις των τριών Δημοτικών ενοτήτων του, με συνολικό πληθυσμό 7.000 κατοίκων και αποκτά κεντροβαρική θέση στη βορειοδυτική πλευρά της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Copyright © 2023 UNIPLUS IT SOLUTIONS & SERVICES – All Rights Reserved