ΧΩΡΙΚΟΣ

. .

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

και

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

η ολιστική

θεώρηση

κάθε έργου

Αρχική

Σχετικά με Εμάς

Μελέτες

Επικοινωνία

Gr | En

τεκμημίωση

θεσμική

γνώση και

με επιστημονική

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

. .

Η μελετητική παρουσία της ΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. αποτυπώνεται με τις εφαρμογές παλιών και νέων θεσμικών εργαλείων του Χωρικού Σχεδιασμού στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και στο σύνολο της επικράτειας.

Copyright © 2023 UNIPLUS IT SOLUTIONS & SERVICES – All Rights Reserved